Make your own free website on Tripod.com

                  Stolarna.

                    J40.jpg (30344 bytes)

                    Stolarna kommer från en Golf GLS och dom fick jag             ju bygga om underredena på och så bidde (blev) det så              här.