Stolarna.

                    J40.jpg (30344 bytes)

                    Stolarna kommer från en Golf GLS och dom fick jag             ju bygga om underredena på och så bidde (blev) det så              här.