Orginalhöjd.

                  J33.jpg (16506 bytes)

                  Bilen innan sänkning och iläggning av soltak.