Lackförslag 6.

                 N15.jpg (21623 bytes)

                Men mest troligt så här. Kanske!?!? Vet ej riktigt!! Vad tycker du?