Lackförslag 2.

                N11.jpg (23927 bytes) 

                Så här lär den nog se ut när den blir färdig tror jag!