Andra utförandet.

                    J69.jpg (35232 bytes)