Volkswagen 1302.

o15.jpg (29197 bytes)

Skrotning pågår.